CNG je obľúbené alternatívne palivo používané vo vozidlách.

CNG sa v porovnaní s benzínom či naftou považuje za čistejšie a ekologickejšie palivo. Produkuje nižšie emisie znečisťujúcich látok, ako je oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a tuhé častice. Má vyššie oktánové číslo, čo môže viesť k zlepšeniu výkonu motora.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_4_2024

Veľkosť: 73.81 KB
Stiahnuté: 5
Pridané: 15-04-2024