Veľký dopravca, rozsiahle služby v doprave. Spoločnosť DALITRANS oslavuje štvrťstoročnicu! 25-ročnú históriu sprevádza neustály rozvoj a priberanie nových činností. V súčasnosti spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti dopravy a logistiky.

Large carrier, extensive services in transport

Jan 5, 20249 min read

Road transport – Truck transporter DALITRANS Large carrier, extensive services in transport. DALITRANS celebrates its quarter century! The 25-year history is accompanied by constant development and the addition of new…